­

Vi söker ny ”spindel i nätet”

En viktig nyckelspelare i teamet på Tenders är vår koordinator. Vår nuvarande koordinator för Tenders Sveriges konsulttjänster - Isabel Saks - går så småningom vidare till nya utmaningar utanför Tenders och vi önskar henne stort lycka till. Nu söker vi därför hennes efterträdare. Är du en organisatör av rang? Vass [...]

21 okt 2016|Tenders Sverige|

Tendersgruppen fokuserar

Bovallstrand 161017 Tendersgruppen önskar informera berörda intressenter om de fokusområden gruppen samlas runt inför upphandlingsåret 2017. Vi noterar att 2016 varit ett annorlunda år på våra marknader. Allas vår väntan på ny svensk lagstiftning inom upphandlingsområdet har tveklöst skapat en avvaktande hållning, framförallt hos upphandlande enheter. För vissa av våra [...]

17 okt 2016|Tenders|

Hur mycket kan du om offentlig upphandling?

Att skriva ett anbud är en komplicerad process i flera steg. Lagar ska följas och principer ska efterlevas. Tenders Academy har skapat ett enkelt kunskapstest, så att du kan pröva dina kunskaper inom detta spännande område. Vårt enkla kunskapstest gör inte anspråk på att spegla den komplexa helheten, snarare vill vi [...]

17 okt 2016|Tenders Academy|

Anbud24 och Tenders Sverige AB den 17 november

Arbeta aktivt med ramavtal - en nätverksföreläsning för Anbud24's medlemmar med Tenders Caroline Haag. Ramavtal ger stora möjligheter. Men vilka kan dessa möjligheter konkret vara? Och vad innebär egentligen ett ramavtal – vad är det och vad är det inte? Detta kommer Caroline Haag, jurist och anbudskonsult från Tenders att prata [...]

4 okt 2016|Tenders Sverige|

Tenders Sverige AB på Inköpsrådets konferens

Caroline Haag och Dan Frödén gästföreläste på Inköpsrådets konferens "Rättigheter och möjligheter i den offentliga affären" på Grand Hôtel i Stockholm den 28/9. Carolines ämne för dagen var "Maximera utfallet av ramavtalet" och Dan föreläste om "Direktupphandling - så får du affärerna som inte annonseras". Vi tackar alla åhörare och [...]

4 okt 2016|Tenders Sverige|