­

Riksdagsdebatten om nya upphandlingsregler genomförd

Idag den 30 november debatterades och togs beslut om de nya upphandlingsreglerna. Läs mer på riksdagens webbplats här!

30 Nov 2016|Tenders|

Spännande samtal om Ramavtal; Tenders hos nätverket Anbud 24

Tenders Caroline Haag och Jonas Jarl var igår värdar för Anbud 24's nätverksträff i Stockholm. Rubriken för kvällen var "Arbeta aktivt med Ramavtal" och ett trettiotal nyfikna anbudsgivare samlades runt Carolines föreläsning och en givande diskussion i gruppen. Vad kom vi tillsammans fram till? Säljarbetet runt den offentliga kunden pågår hela tiden [...]

18 Nov 2016|Tenders Sverige|

Tenders i Finland

Fredagen den 11 november besöker vi Finland för spännande förstamöten med kunder som vill växa med oss. Vi känner igen resan från vår lansering i Norge och ser fram mot att bli fler, göra mer nytta och förhoppningsvis snart producera anbud för Finlands offentliga marknad. Det var Jonas Jarl som [...]

11 Nov 2016|Tenders Sverige|

Nya Diplomerade Anbudsgivare.

Här ser vi nydiplomerade Anbudsgivare från Tenders Academy's tredagarskurs. Denna gång var det Stockholm som stod värd för utbildningen och bjöd på snökaos som ren bonus. Tenders Dan Frödén höll i utbildningen och Josefin Petersson från Tenders Academy deltog också. Vill du också nå samma kompetens? Läs mer om kurserna [...]

11 Nov 2016|Tenders Academy|

Tenders Norge på KOFA Konferansen

Vår Linn Olsen rapporterar: Deltar på KOFA Konferansen 2016 (10 året) med et fantastisk oppmøte og hele konferansen startet med Frank Sinatras sang hvor det ble sagt "l did it my way" og "The end is near". Ja, konferansen handler om det nye regelverket - eller var det valget i [...]

10 Nov 2016|Tenders Norge|