Mattransporter – tungt lastade

Mattransporter stämningsbild

Distributionsuppdrag för offentlig sektor är en verksamhet som verkar rättfram och okomplicerad. En leverantör kontrakteras för att flytta något från punkt A till punkt B. När man skrapar lite på ytan framträder dock en annan bild, framförallt för mattransporterna. Tenders tar en titt på vilka krav som ställs, och funderar över hur de kan påverka marknaden framöver.

Offentlig upphandling i allmänhet används gärna för att driva utvecklingen i önskvärd riktning. Hållbarhetskrav är typexemplet på detta och transportsektorn är, givet sin stora miljöpåverkan, ett område som påverkas i hög grad. I de flesta upphandlingar av mattransporter ställs en handfull hållbarhetskrav. Koldioxidutsläpp per km, miljöklassning på bränsle och fordon och utsläppsnivåer för hälsofarliga ämnen är bekanta termer för alla som deltagit i en offentlig upphandling av denna typ.

Miljö och andra krav

Miljökraven i sig är kanske inte så betungande, men det blir inte lättare av att målstolparna flyttas titt som tätt. Någon som minns att dieselbilar nyss räknades som miljövänliga? Idag är de klassade som miljöbovar. Och vad hände med etanolsatsningen? Ve den åkare som uppdaterat sin fordonsflotta vid fel tillfälle.

Det företag som aspirerar på att köra ut en matbit eller två har inte bara hållbarhetskraven att ha i åtanke, utan ska även förhålla sig till livsmedelsförordning, HACCP och kylkedjor. För att inte tala om uppföljningar av statistik, lokala kommunala föreskrifter och möjliga revisioner. Om matbiten till äventyrs ska till ett äldreboende får man lägga till bakgrundsutredning och registerkontroll för sin personal.

Hur påverkas marknaden?

Alla regler och kravställningar är rimliga och grundas i välvilja. Frågan är dock om inte den sammantagna effekten kan påverka marknaden negativt. Stora leverantörer med etablerade rutiner gynnas av komplicerade kravställningar, då de har administrativa avdelningar som hanterar dessa och de därmed har lättare att både förstå och följa kraven.

På sikt riskerar de ständigt skärpta kraven att utestänga mindre aktörer från de offentliga upphandlingarna, vilket i sin tur kommer att driva upp priserna som en följd av den minskande konkurrensen. Det kan också få försämringseffekter för miljön då lokala aktörer väljer att avstå att deltaga i upphandlingarna och uppdragen går till större aktörer som kanske utgår från en centralort snarare än att sätta upp kontor i varje by och stad.

Som upphandlare balanserar man sålunda på slak lina, både fler eller färre krav riskerar att få ogynnsamma effekter ur ett hållbarhetsperspektiv. Som utförare av mattransporter får man kanske i högre grad än tidigare ta hjälp för att undvika klavertramp och nå god lönsamhet när det kommer till uppdrag för offentlig sektor.

Kontakta oss

Upphandlingsföreskrifter, regelverk och praxis, för att inte tala om realmiljö och ekonomi ändras ständigt.

Oavsett om du är upphandlare eller transportör – kontakta oss! Vi kan mattransporter!