Kvalitets- och miljöledningssystem i upphandlingar

Kvalitets- och miljöledningssystem i upphandlingar

Kan anbudsgivare åberopa moderbolags eller dotterbolags kvalitets- och miljöledningssystem i offentlig upphandling? Det är vanligt förekommande i offentliga upphandlingar att upphandlande myndigheter ställer obligatoriska krav på att anbudsgivare ska ha och följa särskilda kvalitets- och miljöledningssystem. Tenders får ofta frågor från t.ex. mindre företag eller företag som ingår i en koncern eller andra bolagsstrukturer om