Golvpriser strider mot likabehandlingsprincipen

golvpriser

Får en upphandlande myndighet ställa krav på minimipriser? Kan en leverantör bli förkastad om den lämnar ett lägre pris än vad kravet säger? I dom HFD 2018 ref. 50 avgjordes frågan där en upphandlande myndighet som krav hade angett ett golvpris på 350 kr/h för måleritjänster. En leverantör lämnade priser som understeg kravet på lägstapris