Vunnen upphandling – vad händer sen?

avtal överens

”Yes! Vi vann, dags att teckna avtal!? Men det där villkoret tänkte vi inte på, kan vi göra något åt saken eller är det försent nu när upphandlingen är klar?” Vad är det egentligen som händer efter en vunnen upphandling? Efter avtalsspärr, utan att en ansökan om överprövning har inkommit, väntar avtalsskrivning. Det kanske är

Utvärdering av anbud – det här har du rätt att få veta

utvärdering av anbud

Är du osäker på hur ditt anbud kommer att utvärderas? Vilka frågor har du rätt att få svar på innan du lämnar in anbudet? Redan när du arbetar med ditt anbud ska du kunna ha god kännedom om hur ditt anbud kommer att utvärderas. Därför är upphandlande myndigheter skyldiga att i annonsen eller i upphandlingsdokumenten

Golvpriser strider mot likabehandlingsprincipen

golvpriser

Får en upphandlande myndighet ställa krav på minimipriser? Kan en leverantör bli förkastad om den lämnar ett lägre pris än vad kravet säger? I dom HFD 2018 ref. 50 avgjordes frågan där en upphandlande myndighet som krav hade angett ett golvpris på 350 kr/h för måleritjänster. En leverantör lämnade priser som understeg kravet på lägstapris