Det finns många konsulttjänster och utbildningar för den offentliga sektorn kring upphandlingsprocessen. Men få som vänder sig enbart till de säljande företagen. Det är därför Tendersgruppen nu startar egen kursverksamhet kring alla delar i hur man skapar korrekta och affärsmässiga anbud. På schemat finns några av Sveriges mest meriterade utbildare inom området.

– Idén är att hjälpa företagen med den ibland krångliga och tidskrävande upphandlingsprocessen, där Tenders kan tillföra en kvalificerad mix av både affärsjuridisk, strategisk och säljande kompetens, säger Dan Frödén, Senior Advisor och ägare.

Dan Frödén, Maria Krantz och Therese Olausson på Tenders är några av Sveriges mest meriterade konsulter med lång erfarenhet av offentlig upphandling. Alla tre har tidigare utbildat i ämnet men inte i ett gemensamt koncept. För att ta ett samlat grepp kring hela Tenders utbud, startar företaget nu därför sitt eget kursprogram under namnet Tenders Academy. Företaget kommer nu också att erbjuda kurser i strategisk försäljning och säljande kommunikation genom Jonas Jarl, ny VD för Tenders Sverige AB, som arbetat och utbildat inom området under många år.

– Det finns ett ökande intresse hos företag för utbildning inom offentlig upphandling och vi välkomnar att allt fler aktörer vill vidareutveckla sin egen kompetens, förklarar Jonas Jarl. Vi ser fram emot att möta gamla och nya kunder i samtalet om den korrekta och affärsmässiga upphandlingen.

Exempel på kurser i Tenders Academy är Diplomerad anbudsgivare, Nya LOU och Affärsmässig överprövning. Kurserna kommer att hållas i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall med start under första kvartalet 2016.

För mer information, kontakta: 

Dan Frödén, Senior Advisor och ägare, 0703 20 45 00, dan.froden@tendersholding.se

Jonas Jarl, VD Tenders Sverige AB, 0735 17 80 70, jonas.jarl@tenders.se

www.tendersacademy.se

Tendersgruppen erbjuder sedan 2005 kvalificerade affärsjuridiska tjänster till anbudsgivare vid offentliga upphandlingar. Tendersgruppen ger konsultativt och operativt stöd i alla steg i anbuds- och upphandlingsprocessen genom att bland annat erbjuda tjänsterna marknadskartläggning, branschanalys, utbildning samt strategisk och juridisk konsultation. Under moderbolaget Tenders International Holding AB verkar Tenders Sverige AB, Tenders International Consulting AB och Tenders TED Law AB samt Tenders Norge AS.