På Tenders är vi alltid upptagna av principen om lika behandling – oavsett om det gäller den korrekta och affärsmässiga upphandlingen, eller som idag när vi stöttar manifestationen av alla människors lika värde lite extra.

Det är den 21 mars – idag rockar vi sockorna!