Golvpriser strider mot likabehandlingsprincipen

golvpriser
Får en upphandlande myndighet ställa krav på minimipriser? Kan en leverantör bli förkastad om den lämnar ett lägre pris än vad kravet säger?

I dom HFD 2018 ref. 50 avgjordes frågan där en upphandlande myndighet som krav hade angett ett golvpris på 350 kr/h för måleritjänster. En leverantör lämnade priser som understeg kravet på lägstapris och blev förkastade. HFD gjorde bedömningen att golvpriset stred mot likabehandlingsprincipen och att upphandlingen skulle göras om.

Upphandlande myndigheter får inte automatiskt förkasta anbud med onormalt låg prissättning, utan är skyldiga att först begära in en förklaring av leverantören. Om leverantören på ett tillfredsställande sätt kan förklara sin låga prissättning och visa att anbudet är seriöst ska det inte förkastas, även om det är ett noll-anbud. Det är först om leverantören inte kan förklara sin låga prissättning som myndigheten har rätt att förkasta anbudet.

Automatiskt förkastat anbud förhindrar konkurrens

Ett automatiskt förkastande av anbud med onormalt låga priser strider mot likabehandlingsprincipen eftersom det förhindrar leverantörer som har stordriftsfördelar, eller som på andra sätt kan hålla nere priserna, att konkurrera i upphandlingen. Ett automatiskt förkastande missgynnar även de leverantörer som vill ta sig in på en ny marknad och därför pressar vinstmarginalerna för att på så sätt kunna lämna ett konkurrenskraftigt anbud.

Förklara lågt pris i anbudet

Det kan löna sig att lämna en förklaring direkt i anbudet, om det är så att man har tänkt lämna ett onormalt lågt pris. På så sätt kan man spara tid och undvika en överprövning om myndigheten trots allt skulle förkasta anbudet.


Rebecca Svensson, jurist och anbudskonsult på Tenders Sverige AB

rebecca.svensson@tenders.se


Har ert anbud blivit förkastat och ni behöver rådgivning om hur ni ska gå vidare? Tveka inte att kontakta oss på Tenders. Tillsammans med er går vi igenom anbudet och upphandlingsdokumenten och kontrollerar om upphandlingen gått till på rätt sätt.