Lag om upphandlingsstatistik

upphandlingsstatistik
Den 1 juli 2020 träder en ny lag i kraft som rör upphandlingsstatistik. Lagen ska ge möjlighet att samla in uppgifter om offentliga upphandlingar och att underlätta för statistik kopplad till offentliga upphandlingar.

De annonsdatabaser som används för att publicera offentliga upphandlingar blir skyldiga att lämna uppgifter till en statistikansvarig myndighet. Upphandlingsmyndigheten är utsedd till statistikmyndighet och Konkurrensverket utses till registermyndighet för annonsdatabaser.

Syftet med lagstiftningen är att få en bättre nationell statistik om offentliga upphandlingar genom att den statistikansvariga myndigheten sammanställer inrapporterad data och gör den tillgänglig för allmänheten.

Lag (2019:668) om upphandlingsstatistik


Kontakta oss för alla era frågor kring upphandling.