Tröskelvärden 2020

tröskelvärden
Du vet väl att nya tröskelvärden för upphandlingar gäller från och med den 1 januari 2020? Det är tröskelvärdet som avgör vilka upphandlingsregler som ska gälla.

Det är EU som beslutar vilka olika tröskelvärden som ska gälla. Dessa värden revideras varannat år. Om en upphandlings värde beräknas överstiga de så kallade tröskelvärdena gäller en mer omfattande lagstiftning. Man brukar kalla dessa för direktivstyrda upphandlingar.

Om upphandlingens värde understiger tröskelvärdena gäller en något enklare lagstiftning, nationell lagstiftning. Dock är likheterna stora mellan dessa lagstiftningar.

Direktupphandling

För direktupphandlingar finns det inga krav i lagen för hur dessa ska gå till. Det finns dock regler för myndigheter att ha riktlinjer för direktupphandlingar och det finns dokumentationskrav (källa Konkurrensverket). Direktupphandlingsgränsen är en i lag fastställd procentsats av tröskelvärdet.

  • LOU (Lagen om offentlig upphandling): 615 312 kronor
  • LUF (Lagen om upphandling i försörjningssektorerna): 1 142 723 kronor
  • LUFS (Lagen om försvars- och säkerhetsupphandling): 1 142 723 kronor
  • LUK (Lagen om upphandling av koncessioner): 2 746 930 kronor

Läs mer om de nya tröskelvärdena hos Upphandlingsmyndigheten.


Har du frågor kring tröskelvärden och gränsen för direktupphandling? Kontakta oss.