Tenders Sverige AB har under de senaste månaderna rekryterat ny personal och förstärkt sin organisation för bättre offentliga affärer.

Tenders expert på ESPD är Elin Nilsson. Hon har stor kunskap om hur LOU påverkar små och medelstora företag. Elin är Tenders nya anbudskonsult och jurist.

Tenders nya koordinator är Patrik Lindblom. Patrik har flerårig erfarenhet som utredare på statliga myndigheter, b.la. Polismyndigheten och Transportstyrelsen och har en högskoleutbildning i företagsekonomi.

Vår tredje nya medarbetare är Jesper Liljegren. Jesper arbetar som anbudskonsult och jurist på Tenders. Han har stor erfarenhet inom anbudsskrivning och är specialist på upphandlingar inom tjänstesektorn.

Vi hoppas att ni kommer att trivas!