Ungefär 100 000 nya avtal tecknas inom den offentliga sektorn varje år. Offentlig marknad i Sverige omsätter över 800 miljarder kronor, den växer och regelverken utvecklas. Det är många företag som vill ha sin del av kakan. Är din verksamhet med bland dem?

Upphandlingarna är ofta komplicerade och bygger på omfattande dokumentation. Det kräver både tid och kunskap, vilket de flesta inte har. Känner du igen situationen? Välkommen till oss på Tenders. Vi ger operativt stöd och rådgivning i alla steg i anbudsprocessen, så att du kan fortsätta fokusera på din kärnverksamhet. Vi kan också hjälpa dig med valda delar i arbetet, helt beroende på vilken tid och kunskap din organisation har.

kontakt

Erfarna affärsjurister

Tendersgruppen verkar för den korrekta och affärsmässiga upphandlingen. Vi är två företag som på olika sätt stöder säljande företag i anbudsprocessen, Tenders Sverige AB i Linköping och Tenders International Consulting AB i Stockholm. Företagsgruppen ägs av Tenders International Holding AB. Vi samarbetar med det norska företaget Anbudsjuristen.