Inbjudan till digital kurs i kvalitetskriterier, barnrätt och sociala tjänster

Inbjudan till digital kurs i kvalitetskriterier, barnrätt och sociala tjänster
Tenders International Consulting anordnar en digital kurs via Zoom med anledning av att Barnkonventionen har blivit lag och den påverkan det medför för upphandlingar av sociala tjänster.

 

Kursbeskrivning

Alla är överens om att det är viktigt med kvalitet i socialt arbete. Men – hur gör man för att formulera utvärderingsbara upphandlingsdokument som tar sikte på kvalitetsaspekterna? Den här kursen tar sikte på att ge svar på just den frågan.

Risken är stor att de sociala problemen kvarstår när olika typer av insatser upphandlas och utvärderas enbart utifrån pris. Genom att ställa krav på kvalitet i utförandet av det sociala arbetet ger man bättre förutsättningar för individens förflyttning mot ökade livschanser. Vilket i sin tur minskar återkommande kostnader för kommunen för sociala insatser.

Målet med kursen är att ge såväl socialförvaltning som upphandlare konkreta verktyg för att ta fram bättre upphandlingsdokument och därigenom skapa förutsättningar för att på bästa sätt hjälpa personer med särskilda behov.

Kursens innehåll
  • Social problematik och kvalitet ur ett upphandlingsperspektiv.
  • Upphandlingsformer för sociala tjänster och gränserna för Idéburet offentliga partnerskap.
  • Upphandlingsproblematik knuten till Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter.
  • Att utvärdera och följa upp kvalitetsparametrar för sociala tjänster.
  • Upphandlingsdokumentet i praktiken.
Efter genomgången kurs har deltagarna insikt i hur man:
  • Undviker vanliga fallgropar vid upphandling av sociala tjänster.
  • Integrerar barnens rättigheter i upphandlingsdokument.
  • Formulerar robusta kvalitetskrav som går att följa upp.

Delta i kursen

Delta via datorn – bekvämt, effektivt och riskfritt.

Välj mellan följande kursdatum:

18/11                                     25/11                                    8/12
10.45–14.00                          10.45–14.00                         10.45–14.00
inkl. lunchpaus                      inkl. lunchpaus                     inkl. lunchpaus


Anmäl dig till: koordinator@tenders.se.

Ange deltagarens/deltagarnas namn och kontakt uppgifter samt faktureringsuppgifter.

Anmälan är bindande och faktura skickas dagen innan valt kursdatum. Samtliga deltagare får en länk skickade till sig via e-mail innan kursstart.


Kursavgift: 895:- per kursdeltagare (ex moms, 30 dagar netto). Kursmaterial ingår. Deltagarantalet är begränsat till maximalt 30 deltagare per kurstillfälle.


Vill du ha mer information? Kontakta Tenders.