Solkraft för bättre skolgång i Etiopien

Tenders stödjer Etiopien hjälpen

Erikshjälpens skolprojekt på Entoto Freedom School i Etiopiens huvudstad Addis Abeba skapar förutsättningar för en bättre skolgång. Installation av solkraft på skolan leder till att inte undervisningen påverkas på grund av brist på elkraft. Eleverna kan fortsätta att bedriva sina studier vilket leder till att människorna i området Entoto utbildas och kan befrias från fattigdom.

I projektet finns också planer att starta läskunnighetsprogram för vuxna, vilket kommer spela en viktig roll för områdets utveckling. Totalt beräknas mer än 800 barn direkt påverkas av biståndsprojektet och ca 5 000 familjemedlemmar indirekt. Tenders stöttar Erikshjälpens projekt med ett ekonomiskt bidrag.