Tenders – en resurs när det behövs

tenderspersonal

Det är ett faktum att den offentliga sektorn handlar även under tuffa och osäkra tider, annars stannar Sverige. Konkurrensen i de offentliga upphandlingarna är förhållandevis låg med i genomsnitt fyra anbud per upphandling och i var femte upphandling kommer bara ett anbud in.

Offentlig upphandling kan upplevas som svår och komplex med höga trösklar och korta deadlines. Tenders har genom åren hjälpt våra kunder med just detta, vi tar hand om det krångliga juridiska, vi stöttar när inte resurserna räcker till och vi ser till att våra kunder lämnar in anbud som ökar möjligheten att vinna.

Kontakta oss så hjälper vi er!


Vi följer myndigheternas rekommendationer och uppdaterar oss fortlöpande om Coronaviruset. Vid eventuellt distansarbete kommer ni fortsatt att nå oss precis som vanligt via telefon och e-post. Vi har förståelse för att nuvarande situation kan påverka även ert företag.