Privacy Policy | Tenders
3
privacy-policy,page-template-default,page,page-id-3,bridge-core-2.6.8,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode_disabled_responsive_button_padding_change,qode-theme-ver-25.3,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

Privacy Policy

/ Integritetspolicy

Cookies & användarvillkor

Behandling av personuppgifter

Tenders är personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter som behandlas inom ramen för Uppdragets utförande. De personuppgifter vi behandlar är namn, e-postadress, telefonnummer samt namn på den juridiska person personen i fråga företräder. Den rättsliga grunden för ändamålen med personuppgiftsbehandlingen är för att möjliggöra för Tenders att fullgöra avtalade Uppdrag.

Tenders raderar personuppgifter då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för Uppdragets utförande, för affärsrelationen mellan Kunden och Tenders eller vid varje tillfälle när personen i fråga så begär.

Tenders kan komma att dela personuppgifter med IT-konsulter som Tenders från tid till annan anlitar för service av våra system.

Tenders kan också komma att dela personuppgifter med offentliga företrädare (upphandlare) eller Underkonsulter, som en del av Uppdragets utförande. Envar har rätt att begära en kopia av samtliga personuppgifter som vi behandlar rörande den enskilde samt rätt att få ut personuppgifterna i ett strukturerat format. Den enskilde har rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter samt begära begränsningar av den personuppgiftsbehandling som rör den enskilde.

Den som upplever att Tenders behandlar personuppgifter på ett felaktigt sätt har rätt att inge klagomål till Datainspektionen / Integritetsskyddsmyndigheten.

Tenders vidtar de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst, förstörelse och ändring.