Vad är reserverade kontrakt och vad finns det för fördelar och risker? Tenders jurist Jesper Liljegren reder ut begreppen och beskriver denna relativt nya företeelse inom offentlig upphandling.

Reserverade kontrakt är ett nytt tillskott inom offentlig upphandling. I LOU hittar ni det i 4 kap 18§, det är kortfattat avhandlat och för en mer nyanserad bild får man läsa propositionen. Reserverade kontrakt ger den upphandlande myndigheten möjlighet att begränsa anbudsgivningen till att endast omfatta skyddade verkstäder eller för leverantörer vars främsta syfte är social och yrkesmässig integration av personer med funktionsnedsättning eller av personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Fördelar

Vilka fördelar de reserverade kontrakten erbjuder är lätt att se. Att hjälpa människor långt ifrån arbetsmarknaden in på densamma är behjärtansvärt och ekonomiskt rationellt ur ett samhällsperspektiv. Men det finns som bekant inga gratisluncher, så låt oss spekulera i vilka kostnader som kommer att uppstå, samt vart notan för kalaset slutligen hamnar.

Vad finns det för risker?

Den uppenbara risken är förstås att tjänsteleverantörer inom enklare tjänster får se sin marknad krympa och utestängs från affärsmöjligheter. Men här finns fler fallgropar att undvika. Det är inte enbart etablerade aktörer som Samhall som kommer att vara på hugget, det kommer också att locka fram nya företag. Vilka uppföljningsmöjligheter har det offentliga för denna typ av kontrakt? Om leverantören är en stiftelse kommer de att vara mycket begränsade. Utan en genomtänkt uppföljning riskerar reserverade kontrakt att dra till sig samvetslösa företagare som utnyttjar en utsatt grupp för att säkra offentliga avtal, vilket är diametralt motsatt den önskade effekten.

Det kan heller inte uteslutas att de reserverade kontrakten på sikt kommer att användas i större skala för att få ut de senaste årens migranter i arbete, vilket torde vara en svår lockelse för upphandlande myndigheterna. Det skulle dock innebära ett riktigt hårt slag mot en låglönesektor som, reserverade kontrakt oaktat, kommer att gå emot tuffa tider i nästa lågkonjunktur.

Har du frågor om reserverade kontrakt?

Vill du veta mer om reserverade kontrakt och driver verksamhet inom enklare tjänster? Kontakta Tenders, så kan vi diskutera saken över en lunch. Vi ser till att någon annan tar notan.