Med start i januari 2017 inleder DoubleCheck och Tenders ett affärsstrategiskt samarbete.
Syftet bakom samarbetet är att utveckla erbjudandet och kundnyttan, var för sig i att stärka
kundvärdet i bolagens tjänster och tillsammans i lärande och tillväxt.
Båda företagen är specialiserade inom offentlig marknad och har mångårig erfarenhet från den
offentliga arenan.
Med DoubleChecks stora upparbetade marknadskunskap inom Business Intelligence och
Tenders processer och kompetens inom aktivt anbudsstöd, kan både befintliga och nya
leverantörer till offentlig sektor erbjudas högkvalitativt konsultstöd längs hela den offentliga
affärsprocessen. Från beslutsstöd till ledningsgrupper via affärsstöd till sälj- och
marknadsansvariga samt kvalitetssäkrat anbudsstöd för anbudsgivare.
Förutom affärssamarbetet innebär detta också korsvis representation i bolagens respektive
styrelsearbete.

Läs mer i vårt pressmeddelande här.