Bovallstrand 161017

Tendersgruppen önskar informera berörda intressenter om de fokusområden gruppen samlas runt inför upphandlingsåret 2017.

Vi noterar att 2016 varit ett annorlunda år på våra marknader. Allas vår väntan på ny svensk lagstiftning inom upphandlingsområdet har tveklöst skapat en avvaktande hållning, framförallt hos upphandlande enheter. För vissa av våra kundgrupper har det resulterat i märkbart färre intressanta upphandlingar att delta i, vissa andra kundgrupper har upplevt ett uppsving.
Som alltid har det inneburit att vi under året har anpassat oss och sökt utveckling tillsammans med befintliga och nya kunder.

Tendersgruppens analys inför 2017 visar oss att vi behöver kraftsamla inom utvalda områden för att bäst anpassa oss efter marknaden och fortsatt effektivt kunna verka för den korrekta och affärsmässiga upphandlingen.

Utvalda fokusområden är:

  • Fortsatt förädling av ursprungsbolaget Tenders Sverige AB som förstärkt går in i sitt 12:e verksamhetsår
  • Verksamheten i Norge förstärks och tydliggörs genom att den tidigare filialen till Tenders Sverige AB nu övergår till ett fullvärdigt norskt bolag; Tenders Norge AS
  • Affärsområdet Tenders Academy – gruppens satsning på kurser och utbildningar inom offentlig sektor – har fått fäste på den svenska marknaden och har i hård konkurrens landat mycket starka vitsord. Här söker vi utveckling genom kursförädling baserat på återkoppling, samarbeten och i förlängningen marknadsexpansion.

Som ett resultat av dessa utvalda framtida fokusområden har Tendersgruppens ägare Dan Frödén och Maria Krantz, VD för Tenders TED Law AB, överenskommet följande förändring:

  • Maria Krantz förvärvar Tenders TED Law AB genom ett MBO och driver verksamheten vidare i egen regi, under namnet TED Law AB.
  • För det namnändrade bolagets framtida inriktning och mål hänvisas till Maria Krantz som nås på maria.krantz@tedlaw.se eller 073 624 71 31

Med det önskar Tendersgruppen alla ett spännande och utvecklande 2017. Vi står naturligtvis till förfogande att svara på eventuella frågor runt ämnet eller för samtal om den korrekta och affärsmässiga upphandlingen. Kontaktuppgifter: