anbudsskrivning

Anbudsskrivning

Att ta hjälp med anbudsskrivning leder ofta till fler vunna offentliga affärer. Det ger dessutom utrymme för ökat fokus på din kärnverksamhet.

Samtidigt kan du kapa arbetstoppar och jobba bort svackor. De positiva effekterna av detta skapar goda möjligheter för en intensivare anbudsinlämning, ökade synergier och blomstrande verksamhet.

Det lönar sig att anlita Tenders

Det är alltid klokt att ta hjälp med att skriva anbud. Anbudsskrivning är ett omfattande projekt.

Beroende på projektets komplexitet kan Tenders antingen agera som en integrerad del av projektteamet.

Vi kan också fungera som rådgivare i enskilda frågor. Oavsett vilket, med rätt juridisk kompetens så ökar dina möjligheter att tilldelas kontrakt för offentliga affärer.

Anbudsskrivning inom alla branscher

Tenders bistår företag med anbudsskrivning inom i princip alla branscher. Efter mer än 10 års verksamhet och medarbetare med mer än 20 års erfarenhet, har det gett oss en mycket bred kompetens.

Just detta är något som våra uppdragsgivare drar nytta av, inte minst när vi lyfter in erfarenheter från ett område till ett annat. Som kund till oss får man mer än bara hjälp med anbudet.

Taktisk, juridisk och strategisk rådgivning

Vi ger taktiska, juridiska och strategiska råd i samband med att vi tagit på oss uppdraget att skriva ert anbud. Bland våra uppdragsgivare finns företag med allt från flera tusen anställda ner till fåmansföretag.

I takt med att vi skriver fler och fler vinnande anbud för ett och samma företag bygger vi på så sätt upp en kunskap om det aktuella företagets verksamhet och produkter.

Vår uppdragsgivare får utrymme att lägga alla sina resurser på sin kärnverksamhet i och med att Tenders växer in i rollen som uppdragsgivarens anbudsorganisation. Det leder till fler positiva tilldelningsbeslut för vår uppdragsgivare och i och med det till fler affärer och en ökad omsättning.

Outsourcing av anbud

Att outsourca sin anbudsgivning ger företagsekonomiska fördelar. På så sätt kan du frigöra resurser och sänka fasta kostnader i din anbudsorganisation.

Med tydliga projektplaner blir det lättare att planera vad som ska göras, utan att råka i tidsnöd. Dessutom slipper du att hålla ordning på de upphandlingssystem som anbudens hanteras i.

Enkel matematik och logiskt tänkande ger för handen att ju fler upphandlingar man deltar i, desto fler anbud vinner man. Med Tenders som partner blir anbudsskrivandet aldrig en trång sektor och en orsak till missade affärsmöjligheter.