Aktuellt

Skydda dina affärshemligheter vid offentliga upphandlingar

28 November 2019

Vill du vara med i en offentlig upphandling, men är rädd att konkurrenter ska få tillgång till dina affärshemligheter? Vad har du egentligen rätt att begära sekretess för? Kan du lita på att upphandlaren inte lämnar ut dina uppgifter?

Öppenhetsprincipen gäller vid offentliga upphandlingar. Det innebär att alla anbudsgivare har rätt att ta del av konkurrenters anbud för att kunna avgöra om upphandlingen har gått till på rätt sätt. Det är en viktig princip för att upprätthålla en god och sund konkurrens, men ännu viktigare är det att företagshemligheter skyddas från att lämnas ut till konkurrenter.

Affärshemligheter

Vad är då en affärshemlighet? Affärshemligheter är uppgifter som mer specifikt ger uttryck för företagets affärs- och driftsförhållanden och som kan medföra skada om konkurrenter får tillgång till dem. Ett företags prissättning kan vara väldigt känsliga uppgifter som visar på prisstrategier och kan avslöja affärsförhållanden med tredje part. Beskrivningar och arbetsprocesser kan också vara affärshemligheter. Om det kan antas att anbudsgivaren kommer att lida skada om uppgifterna lämnas ut ska den upphandlande myndigheten sekretessbelägga dem.

Läs mer om offentliga handlingar och sekretess på Upphandlingsmyndighetens hemsida.

Motivera på vilket sätt du kan lida skada

Du har inte rätt att få uppgifter sekretessbelagda i ditt anbud bara för att du begär det. Den upphandlande myndigheten ska göra en sekretessprövning i varje enskilt fall och sedan besluta om uppgifterna kan lämnas ut eller inte. Myndigheten måste kunna bevisa att det faktiskt finns en skaderisk och får alltså inte sekretessbelägga bara för säkerhets skull. Ett beslut om sekretess kan överklagas och kan myndigheten inte visa att det föreligger risk för skada kommer uppgifterna lämnas ut. Därför är det viktigt att i anbudet ange varför och på vilket sätt du kommer att lida skada. Om en myndighet lämnar ut uppgifter du begärt sekretess för kan du inte överklaga beslutet, men om du kan visa på att du lidit skada kan du få skadestånd.

Kontakta oss på Tenders om du vill veta mer. Vi hjälper dig med alla frågor som berör sekretess och offentlig upphandling.

Jag hjälper dig gärna!

Patrik Lindblom

Koordinator