Om Tenders

Ta dina affärer till nästa nivå

Tenders Sverige AB är en affärsjuridisk konsultbyrå specialiserad på offentliga affärer. Sedan 2005 erbjuder vi operativt stöd och rådgivning till företag inom den privata sektorn. Vi finns med kunden under alla steg i anbuds- och upphandlingsprocessen.

Affärsidé

Vår affärsidé är att leda er till fler vunna offentliga affärer. Vi optimerar anbudsarbetet och förenklar er process. Vi kan dessutom minimera upplevelsen av juridiskt och byråkratiskt krångel. Om ni låter oss projektleda ert anbudsarbete ökar er chans att vinna en upphandling.

Tjänster

Bland våra tjänster finns anbudsskrivning, granskning av anbud, rådgivning av anbud och utbildning inom offentlig upphandling, samt en mängd andra tjänster som vi som anbudskonsult erbjuder.

Läs mer om våra tjänster här

Ledande i branschen

Idag är Tenders Sverige AB en av Sveriges ledande konsultbyråer inom anbud och upphandlingar. Hos oss arbetar jurister, affärsstrateger och marknadsförare. Våra uppdragsgivare kommer från många olika branscher och består av allt ifrån enmansföretag till multinationella företag.

Detta är Tenders

Expertis

Här finns erfarna specialister med djupa kunskaper om regler och praxis.

Precision

Våra medarbetares stora kompetens medför precisa anbud.

Kvalitet

Här råder kontroll och noll-fels-kultur.

Komplement

Vi finns med i alla steg i anbuds- och upphandlingsprocessen.

Tenders International Consulting AB

Tenders International Consulting AB finns för svenska företag som vill lämna anbud inom EU/EES. Tenders arbetar även tillsammans med många utländska företag som vill etablera sig eller öka sin försäljning på den svenska marknaden. Tenders International Consulting erbjuder en mängd av standardiserade och skräddarsydda tjänster. Inför en upphandling eller innan ni lägger ett anbud är det viktigt att göra ett bra förarbete. Därför erbjuder vi marknadskartläggningar, branschanalyser samt projekt inom organisations- och kvalitetsutveckling.

Tenders International Holding AB

Tenders International Holding AB är Tenders Sverige och Tenders International Consultings moderbolag. Med vår samlade kompetens inom rådgivning, upphandlingar, anbudsskrivning, och offentliga upphandlingar blir vi en partner att räkna med för våra kunder.

Vi brinner för offentliga affärer, anbud och upphandlingar. Kontakta oss så kan vi arbeta tillsammans för att ert företag ska nå större framgångar i era affärer på den offentliga marknaden.