Tjänster

Slipp krångel och fokusera på affären – Vi hjälper er.

Vi hjälper er

Vi på Tenders har gedigen erfarenhet av anbudsarbete, och en bred produktportfölj att erbjuda – för att hjälpa dig oavsett vart du befinner dig i processen.

Anbudsskrivning

Slipp krångel och fokusera på affären. Vi projektleder ert anbudsarbete och säkerställer att det inlämnade anbudet är både korrekt och attraktivt. Ert anbudsarbete blir enklare och effektivare med hjälp av Tenders.

Rådgivning

Frågor och funderingar om vad som är rätt och vad som är fel? Tenders är en konsultbyrå med erfarenhet och bred kunskap. Med rådgivning från oss kan ni alltid känna er trygga.

Kvalitetssäkring

En sista kontroll! Fyra ögon ser mer än två. Tenders bistår med kvalitetssäkring och en rejäl granskning innan anbudet lämnas in. På så sätt undviks formella fel och svarsmissar.

Överprövning

Det blev inget kontrakt – men gick allt rätt till? Tenders företräder er och driver överprövningsprocessen om vi gemensamt kommer fram till att det finns grund för en överprövning.

Avtalsbevakning

Hur troget följer er kund avtalet? Tenders avtalsbevakning hjälper er att följa upp hur befintliga avtal efterlevs så att ni får göra de affärer ni har rätt till.

Avtalsgranskning

Inför stundande avtalsskrivning mellan ert företag och er kund eller er leverantör kan det vara värt att ta hjälp av en jurist för att granska de villkor och eventuella risker som avtalet kan innebära för er.

Marknadsanalys

Kartläggning av marknaden, marknadsanalys, förberedelse och planering kommer att skapa bättre förutsättningar för att ni ska vinna nästa anbud. Tenders hjälper er med detta och gör det tidskrävande arbetet åt er.

Utbildning

Har ni inte tid att gå på kurs? Vi kommer till er och håller en företagsförlagd utbildning, anpassad till er bransch.

Osäker på vad du behöver hjälp med?