Kartläggning av kommande affärsmöjligheter

Vare sig ni är nya eller etablerade leverantörer på den offentliga marknaden är en marknadsanalys en bra metod för att skapa bättre förutsättningar för fler vunna affärer.

Det ger också ert företag ett försprång gentemot konkurrenter vid ert nästa anbud.

Kontakta oss så berättar vi mer

Vi utför kartläggning och marknadsanalys

Vi har en inarbetad modell för att förbereda er inför kommande offentliga upphandlingar. Utifrån er verksamhet och frågeställning tar vi fram de bästa förutsättningarna för framtida lyckade affärer.

En noggrann analys är ett tidskrävande manuellt arbete. Genom ett samarbete med oss sparar ni tid och resurser. Vi sköter all kontakt med det offentliga och på så sätt blir ni anonyma. Vi tar reda på hur vinnande anbud sett ut i tidigare upphandlingar, vilka som är era konkurrenter och hur de arbetar med sina offentliga affärer.

Vinner ni för sällan?

Vi granskar era tidigare anbud, beskrivande texter m.m. Kunde ni gjort något annorlunda? Varför har ni gått miste om avtal? Vi svarar på era frågor så att ni har mer kunskap inför nästa anbud.

Ta del av vår kunskap

Vad mer kan vi göra för att vinna fler affärer? Ladda ner vårt whitepaper om marknadsföring och sälj mot offentlig sektor för att i lugn och ro ta del av våra råd, tips och rekommendationer inför säljmötet!

Patrik Lindblom

Koordinator
koordinator@tenders.se
010-330 29 02