Goda råd från en expert

Upphandlingar är ofta både tidskrävande och komplexa med regelverk som skiljer sig från ickeoffentliga affärsprocesser.

De offentliga upphandlingslagarna, till exempel LOU, behöver inte vara ett hinder för att göra bra affärer. Med vår rådgivning är ni i goda händer.

Kontakta oss så berättar vi mer

Våra råd leder till lyckade affärer

Ett korrekt anbud ökar era möjligheter och utvecklar relationer med era kunder inom kommuner, regioner och staten. Vi ger er juridisk rådgivning och är ett tydligt och effektivt stöd under hela anbudsprocessen. Allt för att ni ska kunna fokusera på kärnverksamheten.

Har ni tolkat upphandlings­kraven rätt?

En förutsättning för att lämna ett korrekt anbud är att man uppfattat upphandlingskraven på rätt sätt. Att utvärdera kraven mot det som upphandlas eller avgöra om förutsättningarna är likvärdiga för alla företag som lämnar anbud kan vara svårt. Vi gör er införstådda i vilka frågor ni bör ställa och hur de ska ställas.

Sekretess, byråkrati och regler

Hur löser man en upphandlingsjuridisk frågeställning? Hur vet man om upphandlingsdokumentet är förenligt med lagen? Var och hur kan jag begära sekretess? Offentliga upphandlingar kan upplevas krångliga, men med oss vet ni var ni ska lägga er energi. Vi kan också företräda er fullt ut i en dialog med upphandlaren.

Tenders ger er en andra åsikt

Ett positivt tilldelningsbeslut leder till ett kommersiellt avtal. Med Tenders hjälp får ni en second opinon om avtalsvillkoren och vilka affärsmässiga och juridiska risker avtalet kan innebära.

Strategiska beslut

Ska man undvika att inleda en överprövningsprocess? Hur vet man om man bör föra talan mot ett tilldelningsbeslut? Går det att förutsäga vilka chanser man har att vinna en överprövning? Hur överklagar man till Kammarrätten? Vi reder ut era frågor.

Rådgivning med kompetens och förståelse

Frågorna kring tilldelningsbeslut och vilka åtgärder ni bör vidta kan vara många. All vår rådgivning bygger på att vi förstår er situation vilket är en förutsättning med den juridiska rådgivningen. Vi reder ut era frågor så att ni har all kunskap ni behöver.

Patrik Lindblom

Koordinator
koordinator@tenders.se
010-330 29 02