Har ni koll på era avtal?

Avtal kopplade till offentliga upphandlingar kan fungera som en karta över marknaden samt en tidsplan för fokuserade marknadsaktiviteter och säljinsatser.

Att bevaka avtal är därför viktigt. Genom att bevaka avtal inom en viss bransch eller ett geografiskt område kan ni bedöma marknadspotentialen. Det är även viktigt att känna till avtalstider för planering och prioritering av kundbesök samt avgöra när införsäljning inför en ny avtalsperiod bör ske.

Kontakta oss så berättar vi mer

Erbjud konkurrens­kraftiga produkter

Att bevaka avtal resulterar i en bättre kontroll på eventuella prishöjningar och andra brytpunkter. Genom bevakningen vet ni när det är dags att erbjuda mer utvecklade och konkurrenskraftiga produkter. Antingen för att få bibehålla en befintlig affär, eller för att öppna upp för nya affärsmöjligheter.

Avtals­bevakning med Tenders

Tillsammans med er kartlägger vi marknaden och upprättar en tidsplan. Vårt systemstöd påminner er löpande inför genomförande av planens olika aktiviteter. Vi tar även på oss det tidskrävande uppdraget att begära ut både era och konkurrenternas avtal samt registrera dem för uppföljning.

Öka säljarnas effektivitet

Som chef över en säljorganisation är avtalsbevakning ett ovärderligt stöd för att planera och prioritera säljarbetet och marknadsinsatserna. Genom att komplettera avtalsbevakningen med en analys av nyckelpersoner och beslutsfattare för ett visst avtalsområde ökar säljarnas effektivitet. Det ger också säljarna utrymme att fokusera på säljarbete istället för att söka efter information om potentiella affärer.

Patrik Lindblom

Koordinator
koordinator@tenders.se
010-330 29 02