Stämmer avtalet?

Vi granskar affärsmässiga avtal för att belysa möjliga risker utifrån förutsättningarna inom avtalsrelationen. Riskanalysen kan tillämpas på specifika avtalsvillkor eller generella/allmänna avtalsvillkor.

Genom en avtalsgranskning får ni viktiga argument att ta med till förhandlingen och ett utökat beslutsunderlag. Vi finns där för er i alla avtalsrelationer, både business to business och business to government.

Kontakta oss så berättar vi mer

Avtal i offentliga upphandlingar

”Vi vann upphandlingen! Men vänta; villkoren som upphandlande myndighet skrivit in i avtalet kan vi inte gå med på. Är det försent att påverka nu i efterhand?”

Vi vägleder er att tidigt identifiera villkor som garantitider och leveranstider som inte går att uppfylla eller har ett orimligt högt vite. Vi påpekar för upphandlaren att villkoren måste ändras. Det enklaste är att det sker under upphandlingens gång under perioden för frågor och svar, innan anbudet lämnats in.

Avtalsgranskning av B2B-avtal

Inför kommande avtalsskrivning mellan ditt företag och er kund eller leverantör kan det vara värt att ta in en jurist för att granska de villkor och eventuella risker som avtalet kan innebära för er.

Patrik Lindblom

Koordinator
koordinator@tenders.se
010-330 29 02