Tenders Sverige AB – Anbud och upphandlingar

Tenders Sverige AB är en affärsjuridisk konsultbyrå specialiserad på offentliga affärer. Sedan 2005 erbjuder vi operativt stöd och rådgivning till företag inom den privata sektorn. Vi finns med kunden under alla steg i anbuds- och upphandlingsprocessen.

Vad vi gör och hur vi kan hjälpa dig

Vår affärsidé är att hjälpa våra kunder att vinna fler offentliga affärer. Tenders ska även optimera anbudsarbetet och förenkla processen för våra uppdragsgivare. Vi kan dessutom minimera upplevelsen av juridiskt och byråkratiskt krångel.

Med andra ord, om du låter oss sköta hanteringen av dina anbud ökar din chans att vinna en upphandling. Bland våra tjänster finns anbudsskrivning, granskning av anbud, rådgivning av anbud och utbildning inom offentlig upphandling, samt en mängd andra tjänster som vi som anbudskonsult erbjuder. Med vår hjälp ökar chansen till ditt livs affär.

Ladda ner folder

 

Tenders – konsultbyrå inom anbud och upphandlingar

Idag är Tenders Sverige AB en av Sveriges ledande konsultbyråer inom anbud och upphandlingar. Hos oss arbetar jurister, affärsstrateger och marknadsförare. Våra uppdragsgivare kommer från väldigt många olika branscher. Våra kunder består av allt ifrån enmansföretag till multinationella företag.

Tenders International Consulting AB

Vi vänder sig dels till svenska företag som vill lämna anbud inom EU/EES. Tenders arbetar även tillsammans med många utländska företag, företag som vill etablera sig eller öka sin försäljning på den svenska marknaden.

Tenders International Consulting erbjuder en mängd av standardiserade och skräddarsydda tjänster. Inför en upphandling eller innan du lägger ett anbud är det viktigt att göra ett bra förarbete.

Därför erbjuder vi hjälp med marknadskartläggningar, branschanalyser samt projekt inom organisations- och kvalitetsutveckling.

Tenders International Holding AB

Detta är Tenders Sverige och Tenders International Consultings moderbolag. Med vår samlade kompetens när det gäller rådgivning, upphandlingar, anbudsskrivning, och offentliga upphandlingar blir vi en partner att räkna med för våra kunder.

Med andra ord, vi brinner för offentliga affärer, anbud och upphandlingar. Kontakta oss så kan vi arbeta tillsammans för att ditt företag ska nå större framgångar i era affärer på den offentliga marknaden.