Avtalsbevakning

Avtalsbevakning och införsäljning

Avtal kopplade till offentliga upphandlingar fungerar ofta både som en karta över marknaden samt som en tidsplan för fokuserade marknadsaktiviteter och säljinsatser. Därför är det viktigt att ha en väl fungerande avtalsbevakning.

Genom att känna till vilka avtal som existerar inom en viss bransch och ett visst geografiskt område kan du göra en bedömning av marknadspotentialen. Det är också viktigt att känna till avtalstiderna för de berörda avtalen.

På så sätt blir det lättare att planera vilka kundbesök du ska prioritera. Då kan du även bilda dig en uppfattning om när införsäljningen av en viss produkt bör ske.

Nya affärsmöjligheter

I förekommande fall ligger det i ens eget intresse att ha kontroll över tidpunkter för när eventuella prishöjningar kan ske, eller när det är dags att utnyttja en option om förlängning av avtalet. Är man själv inte innehavare av ett visst avtal finns det likaväl anledning att ha denna kontroll.

Alla parter kan ha skäl till att vilja påverka beställare och upphandlare inför avtalens olika brytpunkter. Allt i syfte att få erbjuda mer utvecklade och konkurrenskraftiga produkter. Antingen för att få bibehålla en befintlig affär, eller för att öppna upp för nya affärsmöjligheter.

Avtalsbevakning med Tenders

Med hjälp av Tenders kan ni kartlägga marknaden och upprätta en tidsplan för vad som skall ske och när det ska ske.

Tenders har systemstöd för att löpande varsla om och påminna inför genomförande av planens olika aktiviteter.

Tenders tar även på sig det tidskrävande uppdraget att begära ut de berörda avtalen och registrera dem för uppföljning. Det gäller både uppdragsgivarens egna avtal och konkurrenternas avtal.

Ett mycket viktigt stöd

Som chef över en säljorganisation är detta ett ovärderligt stöd när det gäller att planera och prioritera säljarbetet och marknadsinsatserna.

Kompletterar man denna avtalsbevakning med en analys av vilka individer som är nyckelpersoner och beslutsfattare för ett visst avtalsområde kan man öka effektiviteten hos sina säljare avsevärt.

Samtidigt ger man säljarna utrymme för att fokusera på säljarbetet i stället för att söka efter information om potentiella affärer.