avtalsgranskning med Tenders

Avtalsgranskning

På uppdrag av våra kunder granskar vi affärsmässiga avtal i syfte att belysa möjliga risker. Inom uppdraget avtalsgranskning identifierar och highlightar vi de risker vi ser med avtalet, utifrån förutsättningarna inom avtalsrelationen. Riskanalysen kan tillämpas på såväl specifika avtalsvillkor som s.k. generella eller allmänna avtalsvillkor. Återkopplingen kan ske genom att bl.a. en klausul påpekas som extra riskfylld eller att en klausul kan leda till oförutsebara följder.

Genom en avtalsgranskning kan ni som kund erhålla viktiga argument att ta med till förhandlingen, eller ett ökat beslutsunderlag. Genom ökad förståelse för avtalet ökar även er förmåga att skapa argument att ta med till förhandlingsbordet, eller så kan granskningen medföra ett ökat beslutsunderlag inför en potentiell affär.

Vi på Tenders bistår våra kunder i alla deras affärsmässiga avtalsrelationer, såväl business to business som business to government.

Avtal i offentliga upphandlingar

Ja vi vann upphandlingen! Nu är det väl bara att skriva på avtalet? Men vänta nu; de där villkoren som upphandlande myndighet skrivit in i avtalet kan vi inte gå med på. Är det försent att påverka nu när upphandlingen är klar?” Detta är en fråga som vi på Tenders får då och då från anbudsgivare som kontaktar oss.

Hur kan ni som leverantör till den offentliga sektorn påverka köparens (den upphandlande myndigheten) avtalsförslag? Det kan finnas villkor som garantitider och leveranstider som inte går att uppfylla eller ett oskäligt högt vite.

Vi hjälper er med att tidigt identifiera dessa villkor. Med välformulerade och spetsiga frågor påpekar vi för upphandlaren att dessa villkor måste ändras. Den enkla vägen för att påverka avtalsvillkoren i en offentlig upphandling är att göra det under upphandlingens gång. Innan anbudet lämnats in, under perioden för frågor och svar.

Avtalgranskning av B2B-avtal

Inför stundande avtalsskrivning mellan ditt företag och er kund eller leverantör kan det vara värt att ta hjälp av en jurist för att granska de villkor och eventuella risker som avtalet kan innebära för er.

Tveka inte att ta kontakt med oss på Tenders! Vi hjälper er med avtalsgranskning av ert nästa avtal!

Låter detta intressant? Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just dig och ditt företag.