marknadsanalys med Tenders

Marknadsanalys

Är ert företag nya på den offentliga marknaden och vill börja lämna anbud, eller är ni redan etablerade och vana anbudslämnare men vill vinna fler offentliga affärer? Oavsett hur pass anbudsmogna ert företag är så är en marknadsanalys av de offentliga affärerna en bra metod.

Förberedelse, kartläggning och planering kommer att skapa bättre förutsättningar för fler vunna offentliga affärer. Det kan också ge ert företag ett försprång gentemot era konkurrenter vid ert nästa anbud.

Tenders hjälper er med kartläggning och marknadsanalys

Vi på Tenders har en inarbetad modell för att förbereda våra kunder på bästa sätt vid kommande offentliga upphandlingar.

Beroende på er verksamhet och er frågeställning anpassar vi oss för att ni som kund ska få bästa möjliga förutsättningar för framtida lyckade offentliga affärer.

En noggrann analys kräver en hel del tidskrävande manuellt arbete. Vi sköter all kontakt med det offentliga och på så sätt blir ni anonyma. Ni sparar också tid och resurser och kan fokusera på er kärnverksamhet.

Vi hjälper er att ta reda på hur anbuden sett ut i tidigare upphandlingar inom ert intresseområde. Hur ser konkurrensen ut, hur aktiva är era konkurrenter, är de framgångsrika i sina offentliga affärer och finns det kanske saker att lära för era framtida offentliga affärer?

Har ni deltagit i offentliga upphandlingar tidigare, men vinner för sällan?

Vi hjälper er att granska era tidigare anbud, beskrivande texter och annat. Kunde ni gjort saker och ting annorlunda?

Har ni gått miste om avtal på grund av slarv eller har ni fått låga mervärdespoäng på grund av svaga texter eller av andra orsaker?

Tenders finns till för att ni ska nå större framgång i era offentliga affärer. Kontakta oss så berättar vi mer!