Utbildning

Utbildning

Tenders Academy är namnet på vår kursverksamhet. Vi erbjuder företagsanpassade kurser och utbildningar som utförs anpassat hos er eller på en plats ni väljer.

Komplett utbildning eller korta kurser

Våra meriterade utbildare vägleder dig i det ibland snåriga och tidskrävande arbetet kring offentlig upphandling. Vi kan erbjuda allt från kompletta utbildningar som gör dig till vinnare med dina anbud, till kortare punktinsatser fokuserade på någon del av anbudsprocessen.

Det här är några exempel på rubriker för insatser vi kan erbjuda:

  • Lagen, Anbudet och Kunden*
  • Introduktion till den offentliga affären
  • LOU och andra lagar som styr offentlig upphandling
  • Anbudsprocessen – allt från planeringsfas till kvalitetssäkring
  • Affärsmässig Överprövning

Företagsanpassad utbildning

Alla våra utbildningsinsatser sker företagsanpassat utifrån er situation och era förutsättningar.

Det innebär bland annat att insatsen planeras och genomförs med er position och affärsplan som grund.

Ansvarig utbildare från Tenders Academy läser in sig på utvalda upphandlingar och era anbud som en del av förberedelsen.

Kurspärm och utbildningsmaterial ingår alltid i våra insatser.

Välkommen att kontakta oss för mer detaljer och offert!

*Kursen kan genomföras som en tre dagars intensivkurs som avslutas med skriftligt kunskapstest och diplomering. Den här insatsen ger dig kunskaper som motsvarar en erfaren Bid Manager.