Hur vinner jag en upphandling?

Tenders Academy är namnet på vår kursverksamhet. Vi erbjuder företagsanpassade kurser och utbildningar på en plats ni väljer.

Kontakta oss så berättar vi mer

Komplett utbildning eller korta kurser

Våra meriterade utbildare vägleder er i det ibland snåriga och tidskrävande arbetet kring offentlig upphandling. Vi erbjuder allt från kompletta utbildningar till kortare kurser fokuserade på någon del av anbudsprocessen.

Några exempel på kurser/utbildningar är:

  • Lagen, Anbudet och Kunden
  • Introduktion till den offentliga affären
  • LOU och andra lagar som styr offentlig upphandling
  • Anbudsprocessen – allt från planeringsfas till kvalitetssäkring
  • Affärsmässig Överprövning

Företagsanpassad utbildning

All vår utbildning specialanpassas utifrån er situation och era förutsättningar. Utbildningen planeras och genomförs med er position och affärsplan som grund. Ansvarig utbildare tar del av era utvalda upphandlingar och anbud som en del av förberedelsen.

Kurspärm och utbildningsmaterial ingår alltid i våra insatser.

Välkommen att kontakta oss för mer detaljer och offert!

Patrik Lindblom

Koordinator
koordinator@tenders.se
010-330 29 02