White Paper –  Överprövning

Vi vill hjälpa dig lyckas

Ibland hör man att det sker för många överprövningar i Sverige.

Det förs fram åsikter om att överprövningar förhalar kontraktsskrivning och ofta används som ett sätt för det överprövade företaget att få behålla ”sin affär” så länge som möjligt.
Tenders uppfattning är att möjligheten att rättsligt pröva ett tilldelningsbeslut leder till den transparens och den likabehandling som är några av de grundläggande principerna för offentlig upphandling.

E-post

info@tenders.se

Telefon

010-330 29 00

Adress

Linköping, Nygatan 34

Anbudsgivarens rätt att överpröva ska värnas och skyddas.

En överprövning i sig är i grund och botten ett sätt att få ta del av en objektiv parts granskande bedömning av ett sakförhållande – att be om en second opinion helt enkelt.
Men, hur går man tillväga? Vi på Tenders hjälper dig gärna med tips och råd, eller som ditt juridiska ombud.