White Paper – Marknadsföring och sälj

Du måste synas för att finnas

E-post

info@tenders.se

Telefon

010-330 29 00

Adress

Linköping, Nygatan 34

När det gäller offentlig sektor tror många att man inte ”får” eller bör marknadsföra sig på samma sätt som hos vanliga kundföretag i den privata sektorn.

Det är snarare tvärtom – att inte göra det är att försätta sin chans att hjälpa den offentliga kunden att fatta rätt beslut om vilka krav som ska ställas i samband med en kommande upphandling. Låt oss på Tenders guida dig i hur du kan gå tillväga.